Vad är Rosenmetoden?

Rosenmetoden är en lugn och trygg behandlingsform,  som hjälper dig att slappna av på djupet. Fysiska spänningar beror ofta på att vi omedvetet använder muskelkraft för att tränga bort känslor. Med Rosenmetoden finns utrymme för att även bli medveten om dessa känslor, att andas och verkligen känna.

I en Rosenbehandling får kroppens spända muskler en påminnelse om att de är just spända och ges genom den mjuka och lyhörda kontakten i beröringen en möjlighet att slappna av.

Att få släppa gamla spänningar som inte längre fyller någon funktion är en stor lättnad.

En behandling tar cirka en timme. Det är bra om du kan ordna så att du har tid för dig själv efter behandlingen.

Du kan komma ofta eller sällan, helt som du själv vill och behöver.

Rosenterapeuter har tystnadsplikt och arbetar enligt etiska regler.

Rosenmetoden praktiseras idag i 13 länder och i Sverige finns över 200 certifierade Rosenterapeuter.

I filmen ovan kan du se ett kort föredrag om Rosenmetoden med Yrsa Kjerrgren.

Mycket om Rosenmetoden finns att läsa på Rosen Institute.


Vem var Marion Rosen?

Marion Rosen föddes 1914 i Nürnberg i Tyskland. Hon gick som ung i lära hos en jungiansk psykoanalytiker som kombinerade massage med psykoterapi. Under 2:a världskriget fick Marion lov att fly och kom till Sverige där hon började utbilda sig till sjukgymnast. Hela tiden visste hon att sjukgymnastiken har en annan aspekt än bara den fysiska.

Som verksam sjukgymnast (fysioterapeut) i Kalifornien, USA  flera år senare blev hennes kollegor och andra intresserade av varför Marions patienter blev friskare än andras. Då började hon så smått att berätta och visa vad hon gjorde. Sedan 1970-talet finns utbildning i Rosenmetoden. 

Marion kom ofta till Sverige och ledde kurser på Axelsons Gymnastiska Institut. 

2012 dog Marion i Berkeley, Kalifornien. Hennes arbete och vision lever dock vidare:

Touching the body, reaching the soul, changing the world.
— Marion Rosen

Forskning om Rosenmetoden

Forskning om Rosenmetoden pågår.

 Den här studien publicerades 2013 och är utförd av Enheten för studier av integrativ vård vid Karolinska Institutet.

Inte specifikt om Rosenmetoden, men allmänt om beröringens effekt finns hos Touch Research Institute.


Litteratur om Rosenmetoden


Rosenrörelser

Rosenrörelser är också ett program skapat av Marion Rosen. Jag är inte utbildad i Rosenrörelser, men om du ändå är intresserad av att läsa om det finns bra information här.